Stap 4: Werk acties uit

10 000 stappen

Nu de doelstellingen duidelijk zijn, kan je de eerste stappen zetten om die doelen te bereiken. Hoe je dat aanpakt? Met een actieplan! Daarin zet je de concrete acties waarmee je de doelstellingen van jouw 10.000-stappenproject wil behalen.

Enkele tips voor het uitwerken van acties:

  • Maak gebruik van de 10.000-stappentools en materialen, en laat je ook inspireren door de actiefiches. Een duidelijke startactie en slotevent bakenen het project af.
  • Beschrijf duidelijk budget, timing en verantwoordelijkheden.
  • Een projectduur van 10 tot 12 weken is aangewezen om gedragsverandering bij mensen te verwezenlijken.
  • Maak een goed beschreven communicatiestrategie van elke actie. Mensen krijgen best regelmatig de boodschap van 10.000 stappen zodat het project zichtbaar en levendig blijft.
  • Heb aandacht voor belangrijke doelgroepen (financieel zwakkere mensen, inactieve ouderen, gezinnen, ploegarbeiders …). Soms kunnen kleine aandachtspunten in het ‘gewone’ aanbod en communicatie het verschil maken, zodat je ook hen over de streep kan trekken om meer te bewegen.

Jouw 10.000-stappenplan en campagnematerialen

De beste resultaten om mensen meer te doen stappen worden behaald door meerdere en bij voorkeur alle 10.000-stappentools toe te passen.
Probeer daarom bij het opstellen van het projectplan rekening te houden met alle onderstaande pijlers.

Er zijn 5 pijlers gericht op de omgeving en 4 pijlers gericht op het individu:

Promo vanuit de omgeving