Communicatiemix

10 000 stappen

Om van je 10.000-stappenproject een succes te maken, moet je er zo goed en zo breed mogelijk over communiceren. Daarom lijst je in deze stap alle mogelijke communicatiekanalen op waarover jouw gemeente of onderneming beschikt.
Noteer bij elke actie de communicatie die je ervoor voorziet. Niet alleen op voorhand om de actie aan te kondigen, maar ook tijdens de actie om mensen gemotiveerd te houden.

We raden je aan om deze 9 communicatiepijlers te gebruiken voor een succesvol 10.000-stappenproject.

Mensen zijn heel gevoelig voor alles wat (sociale) media aanbelangt, denk maar aan Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, LinkedIn … Dat zijn dan ook de perfecte kanalen om mensen te bereiken en bewustmaking te creëren.

Het is ook belangrijk dat de partners de acties mee ondersteunen. Zij kunnen het project en beweging mee helpen communiceren en integreren in de dagelijkse communicatie. Kortom: genereer zoveel mogelijk ‘free publicity’!

Inspiratie voor extra communicatiekanalen die je als gemeente of onderneming kan gebruiken:

Gemeenten:

 • gemeenteblad, infoblad of nieuwsbrief
 • infovergadering voor inwoners
 • lichtbord
 • regionale media (krant, radio, tv …)
 • aanwezigheid op andere evenementen (bv. bingoavond, stand op de markt …)

Ondernemingen:

 • personeelsblad of nieuwsbrief
 • infovergadering voor personee
 • intrane
 • digitale scherme
 • info en teasers op toiletten en in omkleedruimt
 • aanwezigheid op andere evenementen (bv. personeelsuitstap, personeelsvergadering

Blijven motiveren

Is je actie gestart en heb je je doelgroep bereikt? Top! Dan moet je nu de doelgroep blijven motiveren. Zo blijft het aantal afhakers beperkt. Voor vele mensen is het een hoge drempel om alleen aan de actie deel te nemen om meer te bewegen. Er moet meer in zitten:

 1. Zorg dat bewegen plezierig is. Denk aan de fun-factor voor je actie.
 2. Zorg voor sociale verbondenheid voor, na of tijdens je actie. Hier valt of staat je actie mee. Als mensen samen bewegen, plezier maken, grenzen verleggen en ervaringen kunnen uitwisselen, dan komen ze zeker terug!
 3. Zet in op sleutelfiguren en vertrouwenspersonen die bij twijfel of angst de deelnemers kunnen ondersteunen.
 4. Koppel je actie aan een goed doel dat nauw aan het hart ligt bij je doelgroep.

Ander idee om mensen te blijven motiveren: stuur elke week een mailtje uit met bewegingstips. Zo hou je ze betrokken op een leuke, praktische manier. Je vindt o.a. tips op deze website, in de folder van 10.000 stappen en op www.bewegingsdriehoek.be. Probeer de focus van je bewegingstips te variëren (bewegen in het algemeen, op het werk, thuis, in de vrije tijd, als actieve verplaatsing …). Sommige mensen hebben maar beperkte toegang tot internet/e-mail/apps. Probeer ook hen te bereiken, bijvoorbeeld aan de hand van bewegingstips via folders, flyers, sms, persoonlijk contact …

Extra aandacht voor kwetsbare groepen

Hou rekening met de acht B’s bij de organisatie en communicatie van je acties.

Ook samenwerking met geschikte partnerorganisaties is van cruciaal belang om een maximum aantal mensen te bereiken. Kanalen om kwetsbare groepen te bereiken zijn extra belangrijk bovenop deze reguliere kanalen. Hiervoor ga je best een samenwerking aan met socioculturele verenigingen, sociaal huis, OCMW, buurtsport, sociale restaurants, voedselbanken, psychiatrisch ziekenhuis, seniorenraad, dienstencentrum, wijkgezondheidscentrum, woonzorgcentrum, welzijnsschakels, sportclubs, Bewegen-Op-Verwijzing-coach, gezondheidsprofessionals, zorg- en dienstverleners in eerste lijn, thuiszorg en andere organisaties die kwetsbare groepen bereiken. Je kan ook samenwerken met de bibliotheek voor het aanmaken van accounts en het ingeven van stappen.

Voorzie voldoende voorbereidingstijd aan de start van je actie om elkaar te leren kennen, zeker als je nog niet vertrouwd bent met elkaars werking. Ga op voorhand langs bij deze relevante organisaties om de actie persoonlijk voor te stellen. Hierdoor zal het misschien langer duren vooraleer de actie echt van start kan gaan, maar het draagvlak bij die andere organisaties is noodzakelijk voor het bereiken van de juiste doelgroep.