Voetzoolstickers

10 000 stappen
Voetzoolflyer

De voetzoolsticker van 10.000 stappen zet mensen aan om meer stappen te zetten.

Plaats een 4-tal voetstickers, bijvoorbeeld op de grond voor een trap. Zo motiveer je mensen om de trap te nemen in plaats van de lift.

Je kan de stickers ook ergens anders op de grond plaatsen, om mensen bewust te maken van 10.000 stappen per dag. Plaats ze dan best op strategische druk bezochte plaatsen om mensen te ‘sturen’ richting gezonde keuze.

Download de stickers hier, of bestel ze bij het Logo van jouw regio of via de webwinkel van Gezond Leven.