Stap 1: creëer draagvlak

10 000 stappen

Je boekt de mooiste resultaten als je initiatief gesteund wordt op alle niveaus. Daarom moet je op zoek gaan naar draagvlak voor het 10.000-stappenproject. Maar hoe overtuig je iedereen nu van het belang van 10.000 stappen?

Draagvlak

Een breed draagvlak zorgt dat:

 • iedereen zich gehoord en betrokken voelt;
 • iedereen gemotiveerd is om te deel te nemen;
 • sleutelfiguren bereid zijn om het beleid mee uit te rollen;
 • besluitvormers bereid zijn om middelen vrij te maken;
 • het project een vaste plaats krijgt in de organisatie en echt ‘leeft’.

Om je hierin te ondersteunen kan je deze bondige kosten-batenanalyse van 10.000 stappen gebruiken:

Kosten

Kostprijs projecttools

Tijdsinvestering

 • Voorbereidingstijd voor een projectcoördinator.
 • Projectuitvoering: 3 maanden opvolging door de coördinator en (bestaande werkgroep) met invulling van acties, communicatie en evaluatie.
 • Herhaling en verankering in meerjarenplan en het beleid.

Baten

Gratis projecttools

 • De folders, affiches, flyers, stickers, banners, spandoeken, signalisatiepijlen en stappentellerboekjes zijn gratis te downloaden en af te printen van de website.
 • Het gebruik van de online stappenregistratietool is ook gratis.

Wetenschappelijk onderbouwd

 • 10.000 stappen is wetenschappelijk getest in steden, gemeenten en ondernemingen. 10.000 stappen heeft een gunstige invloed op de dagelijkse beweging van volwassenen (De Cocker et al., 2010).

Opbrengst

Eenvoud en flexibiliteit

 • Stappen is heel eenvoudig en laagdrempelig, waardoor het project aangepast kan worden aan elke organisatie en kan aansluiten bij het beleid.

Ondersteuning

Acties die draagvlak creëren

Volgende acties kunnen helpen om draagvlak te creëren:

 • Breng het projectvoorstel op de (personeels)vergadering of een teamoverleg.
 • Gebruik enkele citaten en getuigenissen die de meerwaarde van 10.000 stappen benadrukken. Hierbij enkele voorbeeldjes uit Vlaamse projecten, maar eigen voorbeelden van mensen uit jullie gemeente of onderneming werken natuurlijk nog beter.
  • “Een eenvoudige manier om je stappendoel te halen, is de stad intrekken. Door vaker de boodschappen zelf te doen en er bewust aandacht aan te besteden, zet ik nu meer stappen dan vroeger. En dat brengt ook extra voordelen met zich mee. Want het sociaal contact is een stuk groter dan wanneer ik thuisblijf of boodschappen met de auto doe!” - Leo Van Bets (85) – Bewegen Op Verwijzing.
  • “De online tool maakt je bewust van de hoeveelheid stappen die je dagelijks zet: tijdens de uitvoering van je job, thuis en tijdens vrijetijdsmomenten wanneer je actief aan sport doet.” – Inwoner van de gemeente Knokke-Heist – Deelnemer Vlaamse 10.000-stappenclash.
  • “In drukke tijden is stappen de meest toegankelijke vorm.” – Inwoner van de gemeente Gistel – Deelnemer Vlaamse 10.000-stappenclash.
  • “De online tool is zeer eenvoudig en laagdrempelig in gebruik. Je krijgt onmiddellijk een overzicht van je eigen progressie en je kan concrete doelen stellen. Dat werkt uiteraard heel erg motiverend!” – Gemeente Diepenbeek – Deelnemer Vlaamse 10.000-stappenclash.
  • “Leuke, goedkope en snelle manier om mensen aan het bewegen te krijgen!” – Gemeente Galmaarden – Deelnemer Vlaamse 10.000-stappenclash.
  • “Goed voor de gezondheid én de teamspirit! Al op dag één merkten we het enthousiasme bij onze medewerkers en dat is alleen maar gegroeid. Velen geven toe dat ze dat duwtje in de rug nodig hadden om zelf met plezier voor voldoende beweging te blijven zorgen.” – Brouwerij Lindemans – Deelnemer No steps no glory.
  • “Wij kunnen dit iedereen aanraden. Veel mensen denken dat ze voldoende bewegen tot ze een stappenteller aandoen en het tegendeel wordt bewezen” – Personeel Stekene – Deelnemer 10.000 stappenclash.
  • “We deelden de medewerkers in groepen in om het competitiegevoel te bevorderen. De registratietool is een handig hulpmiddel bij het stellen van wandeldoelen. Dankzij de registratietool kan je zien welke route je al hebt afgelegd en dat hielp.” – Den Azalee vzw – Deelnemer 10.000 stappenclash.
 • Organiseer een studiedag, workshop of evenement rond gezond bewegen. Hiervoor kan je hulp inroepen van de Vlaamse Logo’s [logo GG] of van je interne/externe dienst voor preventie en bescherming op het werk [logo GW].
 • Verspreid enkele boodschappen om de nieuwsgierigheid van de mensen op te wekken. Hang posters op, teken of kleef voetstapjes op de grond, deel berichten via sociale media, intranet, het gemeenteblad, de nieuwsbrief …
 • Zorg er zeker ook voor dat je sleutelfiguren of leidinggevenden meehebt. Vraag hen of ze het 10.000-stappenproject officieel kunnen lanceren met een mission statement, een engagementsverklaring, een toespraak of een getuigenis.

Werkgroep

Om een degelijke coördinatie van het project te kunnen garanderen, is er nood aan een overlegstructuur of werkgroep die de planning en uitbouw sturen en coördineren.

Hiervoor kan een nieuwe werkgroep opgericht worden of kan het project aansluiten bij een bestaand overlegorgaan. Binnen de gemeente of stad [logo GG] kunnen bv. de gezondheidsdienst en sportdienst trekker zijn, binnen een club of vzw enkele vrijwilligers. Binnen een onderneming [logo GW] de dienst communicatie, personeelsdienst of preventiedienst ... Kortom: enthousiaste mensen die met de nodige informatie en materialen het projectplan coördineren.

Een succesvolle werkgroep bestaat uit personen met diverse functies en uit verschillende afdelingen en niveaus van de organisatie:

 • Gemeenten: sportdienst en gezondheidsdienst (trekkers), mobiliteitsdienst, omgevingsdienst, sociale dienst, dienst toerisme, bibliotheek, dienstencentra, adviesraden met burgers en socioculturele verenigingen die ook kwetsbare groepen vertegenwoordigen. Daarnaast kunnen ook gezondheidspartners zoals wijkgezondheidscentra, ziekenfondsen, huisartsen-, apothekers-, kinesitherapeuten- en diëtistenkringen betrokken worden.
 • Ondernemingen: directie, leidinggevenden, managers en coördinatoren, interessante sleutelfiguren, communicatiedienst, personeelsdienst, preventiedienst, vakbonden …

Een goede werkgroep bevat ook best enthousiaste personen die goed zijn in overtuigend communiceren en zelf het goede voorbeeld geven, personen met expertise op het vlak van gezondheid, personen met sterke leiderschapscapaciteiten …

Betrek ook je werknemers of inwoners in je werkgroep en zorg voor participatie of cocreatie! Jullie leiden alles in goede banen en zorgen voor de omkadering, maar er wordt vertrokken vanuit de ideeën van de werknemers of inwoners zelf om de actie vorm te geven en te ontwikkelen (advies rond ontwikkeling materialen op maat, rond communicatiestrategie …).

De werkgroep wordt voorgezeten door een coördinator of projectleider die eindbeslissingen neemt en het aanspreekpunt is voor de leidinggevenden van de organisatie.

Ook kan er op bepaalde momenten een beroep gedaan worden op externe advies- of dienstverleners ter ondersteuning:

 • Gemeenten en steden, lokale organisaties, scholen … kunnen hiervoor terecht bij het Logo van hun regio. Het Logo biedt je advies, kwaliteitsvolle info en ondersteuning bij o.a. het zoeken van partners, promotiemateriaal (affiches, folders, banners …) of stappentellers. Neem daarvoor contact op met het Logo uit je buurt (www.vlaamselogos.be). Je vindt ook meer inspiratie en instrumenten op www.gezondegemeente.be.
 • Ondernemingen kunnen hiervoor terecht bij hun externe dienst voor preventie en bescherming op het werk, of bij het Logo.