Stap 3: Bepaal prioriteiten en doelstellingen

10 000 stappen

De noden en behoeften van jouw gemeente of onderneming in kaart gebracht? Dan is het nu tijd om te beslissen waar jullie echt naartoe willen.

Wat wil je bereiken met de actie?

In het wilde weg bewegingsacties op poten zetten heeft geen zin. Want je wil met jouw initiatieven natuurlijk écht iets veranderen. Door een aantal heldere doelstellingen te formuleren, kun je je acties veel gerichter maken. Je zal zien dat het de extra inspanning op het einde van de rit meer dan waard is.

Doelstellingen formuleren

De kracht van een doelstelling zit voor een groot deel in de formulering. Hier heb je alvast enkele voorbeelden van goed geformuleerde doelstellingen die je achteraf kan evalueren:

Gemeenten:

  • Tegen het einde van dit jaar kent elke medewerker de voordelen van bewegen en is elke medewerker bereid om tijdens de werkuren meer te bewegen.
  • Tegen het einde van dit jaar moedigt elke leidinggevende de medewerkers regelmatig aan om meer te bewegen.
  • Tegen het einde van dit jaar is het in onze onderneming normaal om even een korte pauze te nemen en wat te bewegen.
  • Tegen het einde van dit jaar doorbreken werknemers die vaak zitten bewust en regelmatig hun zitperiodes.

Ondernemingen:

  • Binnen twee jaar is onze gemeente een omgeving die alle inwoners aanmoedigt om voldoende te bewegen doorheen de dag.
  • Tegen het einde van volgend jaar worden inactieve burgers aangezet tot actieve verplaatsing (te voet of per fiets) d.m.v. gemeentelijke campagnes voor mobiliteit en gezondheid.
  • Tegen het einde van volgend jaar worden inactieve burgers aangezet tot actieve verplaatsing (te voet of per fiets) d.m.v. voet- en fietsvriendelijke aanpassingen in de publieke ruimte.

Hou altijd de visie van de gemeente of onderneming in het achterhoofd wanneer je doelstellingen formuleert. Probeer aansluiting te vinden bij jullie meerjarenplanning. Maak ten slotte een mix van doelstellingen op korte en lange termijn. De doelstellingen die je hebt gedefinieerd, vormen de basis om acties te selecteren én ze nadien te evalueren en eventueel bij te sturen.