Stap 7: Veranker het beleid

10 000 stappen

Nu je als gemeente of onderneming geproefd hebt van 10.000 stappen en de reacties positief waren, kan je verder gaan. Integreer het in een ruimer gezondheidsbeleid, of gebruik het als opstap naar een organisatiebreed gezondheidsbeleid. Hiermee toon je als organisatie dat je gezondheidsbeleid meer is dan alleen maar eenmalige acties.

De evaluatie laat toe om knelpunten te herzien en succesfactoren mee te nemen naar een volgende mooie editie van het 10.000-stappenproject én naar een ruimer gezondheidsbeleid. Want ervoor zorgen dat (fysiek inactieve) personen voldoende (beginnen of) blijven bewegen is een continu proces dat niet mag stilvallen.

Om een succesvol bewegingsbeleid op te bouwen is een mix van 4 strategieën altijd aangewezen, namelijk:

  • bewegingseducatie;
  • fysiek en sociale omgevingsinterventies (bv. bewegingsaanbod en -infrastructuur);
  • stimulerende afspraken en regels en
  • aandacht voor beweging via zorg en begeleiding.

Een volwaardig project van 10.000 stappen komt vooral tegemoet aan bewegingseducatie door mensen te sensibiliseren met de campagnematerialen (bv. stappenteller, folder …). In meer beperkte mate komt het tegemoet aan omgevingsmaatregelen (bv. verschillende acties, signalisatiepijlen/-borden, douchevoorziening), en afspraken en regels (bv. werkgroep, financiële steun voor kwetsbare groepen, STOP-principe om stappen te bevoordelen).

Bij voorkeur worden deze strategieën toegepast op verschillende niveaus (individu, buurt/afdeling, gemeente/onderneming, omgeving).

Ben je op zoek naar modellen en werkvormen om die verankering en de uitwerking van een gezondheidsbeleid te realiseren? Dan kan je terecht bij de verschillende kadermethodieken van het Vlaams Instituut Gezond Leven die hiervoor ontwikkeld werden: