2022: Beweegroutes

10 000 stappen

In 2022 ondersteunen we jullie bij het ontwikkelen van beweegroutes om een extra laagdrempelig aanbod te creëren. Een beweegroute is een duurzame en goedkope methode om de inwoners van jouw stad of gemeente meer te laten bewegen. Voor jong en oud!

Lokale besturen die voor 27/01/2022 ingeschreven hebben ontvangen in 2022 € 250 ondersteuning voor de ontwikkeling van beweegroutes.

In 2023 kan alle materiaal van de beweegroutes (ook de startborden) nog aangevraagd worden, maar dan zonder de tegemoetkoming van €250.

De leidraad ‘Beweegroutes in jouw stad of gemeente’ helpt jullie om stap voor stap aan de slag te gaan met de ontwikkeling van de beweegroutes, geeft concrete toelichting over de verschillende soorten beweegroutes en materialen, lokale communicatie en duurzaam gebruik.

Welke beweegroutes zijn er mogelijk?

 • Beweegroute met beweegoefeningen
 • Beweegroute met beweegoefeningen voor gezinnen
 • Voetgangerscirkel
 • 10.000-stappenroute
 • Gelukswandeling
 • Wandelroute met borden onderweg die zelf aan te maken zijn (bv. voor specifiek thema zoals toerisme, mentaal welbevinden,...)
 • Bestaande wandelroutes

Een concrete toelichting van elke beweegroute kan je vinden in de leidraad.

Welke materialen zijn er beschikbaar via 10.000 stappen?

Via de webwinkel van 10.000 stappen kunnen jullie alle materialen bestellen die nodig zijn voor deze verschillende beweegroutes. Elk lokaal bestuur kan op eigen tempo aan de slag, en dus materiaal bestellen naar eigen planning. De prijzen in de webwinkel zijn meerdere jaren geldig. Leveringstijd van de materialen is ongeveer 15 werkdagen.

Beweegroute met beweegoefeningen
Deze beweegroute bestaat uit een wandeling met onderweg eenvoudige beweegoefeningen om kracht, uithoudingsvermogen en balans te onderhouden. De oefeningen zijn laagdrempelig opgevat en dus geschikt voor jong en oud.

Beweegroute met beweegoefeningen voor gezinnen
Deze beweegroute voor gezinnen vormt een ideale activiteit voor het gezin met kinderen tussen de 3 en 8 jaar waar de 12 bewegingsvaardigheden volop aan bod komen.

Voetgangerscirkel

Een voetgangerscirkel is een aaneengesloten wandelroute waar ook minder mobiele voetgangers zelfstandig en op eigen tempo hun doel al stappend kunnen bereiken. Voetgangerscirkels verbinden belangrijke voorzieningen met elkaar.

 • Het startbord (A0 of A1) geeft een korte inleiding en de weergave van het kaartje.
 • Markeringsnagel met pijl (Ø 10 cm) voor aanduiding van de route.
 • Postkaart voor promotie beweegroute (A6).

10.000-stappenroute
10.000-stappenroutes zijn wandelingen waarbij het aantal stappen duidelijk wordt getoond aan de start van het traject en ook tijdens de route. Laat je niet misleiden door de naam: het is geen must dat deze routes 10.000 stappen lang zijn!

Gelukswandeling
Dit is een thematische wandeling waarbij deelnemers geluksopdrachten al wandelend uitvoeren. Deze wandeling vertrekt van de geluksdriehoek, zet deelnemers letterlijk op weg om aan hun geluk te bouwen en versterkt daarmee de fysieke én mentale gezondheid. Een win-win dus! De doe-opdrachten tijdens het traject zorgen voor een ludieke én inspirerende tocht.

In de leidraad van de gelukswandeling vind je alle info en een overzicht van de materialen.

Meer info over de gelukswandeling vind je op de website van Gezond Leven.

 • Het startbord (A0 of A1) geeft een korte inleiding en de weergave van het kaartje.
 • Basisset info- en opdrachtenborden (A3).
 • Borden langsheen de route waar eigen tekst op geplaatst kan worden (A3).
 • Ronde signalisatieplaatjes met pijl (Ø 10 cm) of bord (A3) met pijl voor aanduiding van de route.
 • Postkaart voor promotie beweegroute (A6).

  Wandelroute eigen thema
  Deze wandelroute bevat borden die zelf aan te maken zijn (bv. voor specifiek thema zoals toerisme, mentaal welbevinden,...).

   Bestaande wandelroutes
   Hebben jullie al leuke wandelingen of routes in jullie stad of gemeente? En zijn die aan een nieuw hoofdstuk toe? Doop ze dan om tot ‘10.000 stappen-routes’! Voeg borden en/of signalisaties van 10.000 stappen toe op het bestaande traject.   In de webwinkel kunnen ook palen, beugels of stellages besteld worden om de borden te bevestigen.

    Voor prijzen van deze materialen: zie prijslijst en webwinkel (vanaf maart 2022).

    Voor deze beweegroutes garanderen we jullie een aanbod van stevig en duurzaam materiaal.

    Hulp nodig voor het berekenen van het aantal stappen voor een bepaalde afstand? Dit Excel-bestand helpt je hiermee!

    De betaling van de bestelde materialen in de webwinkel gebeurt rechtstreeks aan de leverancier. Indien je als gemeente of stad recht hebt op de tegemoetkoming van € 250 (dit zijn de steden en gemeenten die ten laatste op 21/1/2022 ingeschreven hebben voor deze actie en hiervan een bevestiging ontvangen hebben), zal dit bedrag in mindering gebracht worden op de orderbevestiging. De tegemoetkoming van € 250 is dus enkel geldig op de eerste bestelling van materiaal voor beweegroutes in de webwinkel.

    Hoe startbord aanmaken?

    Voor elke beweegroute kan er een startbord (A0 of A1) aangemaakt worden. Een startbord geeft een korte beschrijving, de weergave van het kaartje en de verschillende beweegoefeningen (indien het een route is met beweegoefeningen). Dit bord wordt op maat gemaakt, dus het lokaal bestuur moet hiervoor volgende informatie doorgeven aan de contactpersoon van het Logo.
    Namelijk:

    • Een plannetje van het traject: liefst een gpx- of Strava-bestand.
     Tip: www.judise.nl is een handige tool voor het intekenen van plannetjes en het aanleveren van een gpx-bestand.
    • Bij een beweegroute met oefeningen: de verschillende beweegoefeningen die gekozen zijn met de bijhorende volgorde. Duid ook de plaatsen waar een beweegoefening gepland staat aan op het plannetje.
    • Geef de rustpunten weer op het grondplan, en eventueel ook de openbare toiletten en AED-toestel.
    • Beperkte tekst die op het bord moet komen.
    • De logo’s die op het bord moeten komen.

    Het logo communiceert met de ontwerper van het startbord en stuurt daarna ook het afgewerkte bord naar jullie voor feedback. Na goedkeuring ontvangen jullie het definitieve bestand om zelf in te laden en te bestellen via de webwinkel.
    Dit wil zeggen: bestellen via de webwinkel kan pas van zodra het startbord afgewerkt is. Ga hier dus alvast eerst mee aan de slag.

     Welke communicatie naar jouw burgers kan je als lokaal bestuur doen? We voorzien kant-en-klare materiaal:

     Materiaal met inhoud over 10.000 stappen en de signalisaties van 2021 -> dit kan gecommuniceerd worden in de periode voor de ontwikkeling van de beweegroute:

     (Heb je nood aan InDesign-bestanden, dan kan je deze aanvragen via info10000@10000stappen.be.)

     Materiaal met inhoud over de beweegroutes ->dit kan gecommuniceerd worden vanaf de lancering van de beweegroute:

     Overzicht huidige beweegroutes in Vlaanderen

     In 2022 zien we stap voor stap beweegroutes verschijnen in onze wijken en buurten. Op dit kaartje kan je volgen waar de beweegroutes al uitgerold zijn. Dit kaartje wordt voortdurend automatisch bijgewerkt.