Stap 5: Voer acties uit

10 000 stappen

In deze stap voer je het actieplan uit en maak je het bekend zodat je zoveel mogelijk mensen kan motiveren om deel te nemen.

De communicatie van het project naar de doelgroep is doorslaggevend. Gebruik hiervoor bij herhaling alle mogelijke communicatiekanalen die ter beschikking staan binnen jouw organisatie op basis van de inventarisatie.
Een kick-off-evenement met deelname van sleutelfiguren en ambassadeurs is een goede manier om mensen van meet af aan te prikkelen.

Om de mensen sneller en blijvend te motiveren om deel te nemen en meer te stappen spelen de ambassadeurs een belangrijke rol in de communicatie.

Daarnaast zijn foto’s en getuigenissen over de georganiseerde (bewegings)activiteiten een nuttige en leuke manier om mensen te motiveren.
Het slotevent, samen met het uitreiken van awards voor winnende mensen of organisaties, is een positieve afsluiter voor het project.

De permanente opvolging van de uitvoering van het projectplan gebeurt van bij de start van jouw 10.000-stappenproject door de coördinator en werkgroep. Op deze manier kunnen het vooropgestelde projectplan en de bijhorende doelstellingen nog aangepast worden als dat nodig blijkt.