2023: gezonde mobiliteit en STOP-principe


In 2023 focust het project ’10.000 stappen: Elke stap telt’ zich op gezonde mobiliteit en het STOP-principe. Het is de derde focus binnen een vierjarig beweegproject dat lokale besturen inspireert en ondersteunt bij de uitbouw van een beweegvriendelijke omgeving.

Elke m² telt!

Het geheim van gezonde mobiliteit zit ’m in een mix van acties die inspelen op vier strategieën: educatie, omgevingsinterventies, afspraken & regels en zorg & begeleiding. Binnen deze campagne kunnen de lokale besturen inzetten op verschillende acties die onder deze strategieën thuishoren, en die de stapper, wandelcomfort, het gebruik van de publieke ruimte en beleving centraal plaatsen.

We focussen dus op de ‘S’ vanuit het STOP-principe (= bij planning en inrichting van de publieke ruimte eerst aandacht hebben voor Stappers, dan voor Trappers en het Openbaar vervoer, en pas daarna voor de Personenwagens), waarmee we bijdragen aan de gezonde mobiliteit, wat een belangrijk onderdeel is van de Gezonde Publieke Ruimte.

Elk lokaal bestuur kiest zelf op welke acties ze inzetten, afhankelijk van hun tijd, mankracht, middelen, noodzaak, prioriteiten, reeds getroffen voorbereidingen,… Dit laat flexibiliteit en keuze toe, maar toch met de duidelijke en positieve doelstelling om extra of meer kwaliteitsvolle ruimte voor stappers en wandelcomfort bij te creëren.
‘Elke m² telt’, net zoals ook ‘Elke stap telt’.

De verschillende acties om méér ruimte voor stappers te creëren

Er kan gekozen worden uit acties gericht op:

 • Structurele maatregelen:
  • Voetgangerscirkels
  • Trage wegen
  • Andere verkeersregimes: voetgangerszone, woonerf, fietsstraat, zone 30
  • Parkeerplaatsen vervangen
  • Ruimtelijke planning en inrichting van speel- en verbindingsweefsel
  • Wandelcomfort, kwaliteit en valpreventie
  • Groen in de publieke ruimte
 • Tijdelijke maatregelen:
  • Extra speelstraten
  • Leefstraten
 • Communicatie over 10.000 stappen dat kadert binnen STOP-principe, gezonde mobiliteit en/of gezonde publieke ruimte:
  • Borden en signalisaties over 10.000 stappen
  • Zet acties in de kijker en sensibiliseer je inwoners

Welke ondersteuning krijgen jullie?

Inhoudelijk:

 • De verschillende acties worden praktisch en concreet uitgewerkt in een ondersteuningsfiche, gekoppeld aan praktijkvoorbeelden, tips rond uitwerking en de gezondheidsvoordelen.
 • Een e-learning met uitbreide toelichting over het stappenplan op maat van de 10.000-stappenacties, samenwerking tussen beleidsdomeinen, burgerparticipatie, bereiken van kwetsbare groepen, promotie, duurzaamheid en koppeling aan bestaande activiteiten.
 • Je Logo-coach helpt je op weg en kijkt samen met jou welke actie(s) best aansluit(en) bij jullie beleidsplan, welke aanpak het best is, met wie je best samenwerkt ...

Financieel:

 • Een gratis Telraampakket (nieuwe sensor "Telraam S2"):
  Het toestel wordt op een raam geplaatst in de zone van de geplande actie, en het telt alle vervoersmiddelen die passeren. Binnen deze campagne leggen wij natuurlijk wel de nadruk op de voetgangers. Het is een gevalideerd systeem dat continu telt voor onbeperkte tijd.
  Naast het toestel zelf worden er ook gratis digitale workshops georganiseerd over het gebruik in functie van het tellen van voetgangers, over de plaatsing en installatie van het toestel, en over het evalueren van ingrepen in de publieke ruimte. Er is ook een helpdesk voorzien gedurende 1 jaar voor technische en inhoudelijke vragen.
  Dus, wil je je actie evalueren? Zorgt de actie effectief voor meer actief transport? Of wil je tijdens je actie interessante info en cijfers communiceren naar je inwoners? Dan is Telraam onmisbaar
Telraam V2

OF

 • Geen interesse in Telraam? Dan kan je ook kiezen voor 250€ korting bij de aankoop van materialen voor de voetgangerscirkel, of van signalisatiematerialen die duidelijk zichtbaar zijn in het straatbeeld en die inwoners een duwtje in de rug geven richting actief transport:
  • voetgangerscirkel: startbord, markeringsnagels of kleine ronde signalisatieplaatjes met pijl
  • wegwijzers
  • markeringsnagels
  • stickers met aantal stappen
  • straatnaamborden
  • grondsjablonen
  • spandoeken

Wat is de timing?

 • 1 februari 2023: Deadline aanvraag financiële tegemoetkoming (keuze uit: Telraam, €250 korting op materialen of keuze pas doorgeven in april).
 • 9 februari 2023: AhaHalfuurtje met Telraam (infosessie over Telraam: hoe past Telraam binnen de acties van 10.000 stappen, leuke voorbeelden vanuit Telraam en tijd voor vragen) - geschikt voor alle lokale besturen (reeds Telraam besteld of niet - keuze tegemoetkoming kan nog gewijzigd worden).
 • februari - december 2023: Elk lokaal bestuur kan zijn eigen timing kiezen en naar eigen planning starten met hun gekozen actie(s). Er dient gestart te worden in 2023, maar aangezien sommige meer duurzame acties meer tijd vragen, kan er meerdere jaren aan gewerkt worden.
 • VOOR TELRAAM GEKOZEN:
  • Lokale besturen die een Telraampakket besteld hebben worden onmiddellijk gecontacteerd door het Logo voor het volgen van de concrete startworkshop over de plaatsing en data van Telraam:
   workshop op 28 februari of 2 maart (of eind mei voor wie later pas kiest voor Telraam).
  • Lokale besturen ontvangen via mail de link voor de online workshop.
  • Na de workshop geven de lokale besturen de locatie van het Telraam door via een kandidatenformulier.
  • Na goedkeuring locatie ontvangen de lokale besturen hun Telraam en kan de installatie en actie starten.
 • VOOR €250 KORTING OP MATERIALEN GEKOZEN:
  • Zie opsomming materialen hierboven.
  • Lokale besturen die voor €250 korting op materialen gekozen hebben, ontvangen deze korting via hun factuur in de webwinkel, enkel in 2023.
 • Najaar 2023: Vlaamse communicatiecampagne.

Aanvragen financiële tegemoetkoming

Vraag de financiële tegemoetkoming aan vóór 1 februari 2023.

Tijdig aangevraagd? Dan ontvangt jouw lokaal bestuur een gratis Telraam S2 (incl. ondersteuning) of €250 korting op materialen.