2023: gezonde mobiliteit en STOP-principe

Elke m² telt!

Het geheim van gezonde mobiliteit zit ’m in een mix van acties die inspelen op vier strategieën: educatie, omgevingsinterventies, afspraken & regels en zorg & begeleiding. Binnen deze campagne kunnen de lokale besturen inzetten op verschillende acties die onder deze strategieën thuishoren, en die de stapper, wandelcomfort, het gebruik van de publieke ruimte en beleving centraal plaatsen.

We focussen dus op de ‘S’ vanuit het STOP-principe (= bij planning en inrichting van de publieke ruimte eerst aandacht hebben voor Stappers, dan voor Trappers en het Openbaar vervoer, en pas daarna voor de Personenwagens), waarmee we bijdragen aan de gezonde mobiliteit, wat een belangrijk onderdeel is van de Gezonde Publieke Ruimte.

Elk lokaal bestuur kiest zelf op welke acties ze inzetten, afhankelijk van hun tijd, mankracht, middelen, noodzaak, prioriteiten, reeds getroffen voorbereidingen,… Dit laat flexibiliteit en keuze toe, maar toch met de duidelijke en positieve doelstelling om extra of meer kwaliteitsvolle ruimte voor stappers en wandelcomfort bij te creëren.
‘Elke m² telt’, net zoals ook ‘Elke stap telt’.

De verschillende acties om méér ruimte voor stappers te creëren

Er kan gekozen worden uit acties gericht op:

 • Structurele maatregelen:
  • Voetgangerscirkels
  • Trage wegen
  • Andere verkeersregimes: voetgangerszone, woonerf, fietsstraat, zone 30
  • Parkeerplaatsen vervangen
  • Ruimtelijke planning en inrichting van speel- en verbindingsweefsel
  • Wandelcomfort, kwaliteit en valpreventie
  • Groen in de publieke ruimte
 • Tijdelijke maatregelen:
  • Extra speelstraten
  • Leefstraten
 • Communicatie over 10.000 stappen dat kadert binnen STOP-principe, gezonde mobiliteit en/of gezonde publieke ruimte:
  • Borden en signalisaties over 10.000 stappen
  • Zet acties in de kijker en sensibiliseer je inwoners

Welke ondersteuning krijgen jullie?

Inhoudelijk:

 • De verschillende acties worden praktisch en concreet uitgewerkt in een ondersteuningsfiche, gekoppeld aan praktijkvoorbeelden, tips rond uitwerking en de gezondheidsvoordelen. Deze fiches zullen beschikbaar zijn vanaf november 2022.
 • Een e-learning met uitbreide toelichting over het stappenplan op maat van de 10.000-stappenacties, samenwerking tussen beleidsdomeinen, burgerparticipatie, bereiken van kwetsbare groepen, promotie, duurzaamheid en koppeling aan bestaande activiteiten. Deze e-learning zal beschikbaar zijn vanaf november 2022.
 • Je Logo-coach helpt je op weg en kijkt samen met jou welke actie(s) best aansluit(en) bij jullie beleidsplan, welke aanpak het best is, met wie je best samenwerkt ...

Financieel:

 • Een gratis Telraampakket.
  Het toestel wordt op een raam geplaatst in de zone van de geplande actie, en het telt alle vervoersmiddelen die passeren. Binnen deze campagne leggen wij natuurlijk wel de nadruk op de voetgangers. Het is een gevalideerd systeem dat continu telt voor onbeperkte tijd.
  Naast het toestel zelf worden er ook gratis digitale workshops georganiseerd over het gebruik in functie van het tellen van voetgangers, over de plaatsing en installatie van het toestel, en over het evalueren van ingrepen in de publieke ruimte. Er is ook een helpdesk voorzien gedurende 1 jaar voor technische en inhoudelijke vragen.
  Dus, wil je je actie evalueren? Zorgt de actie effectief voor meer actief transport? Of wil je tijdens je actie interessante info en cijfers communiceren naar je inwoners? Dan is Telraam onmisbaar
Telraam V2

OF

 • Geen interesse in Telraam? Dan kan je ook kiezen voor 250€ korting bij de aankoop van signalisatiematerialen die duidelijk zichtbaar zijn in het straatbeeld en die inwoners een duwtje in de rug geven richting actief transport: wegwijzers, startborden, markeringsnagels, stickers met aantal stappen, straatnaamborden, grondsjablonen of spandoeken.

Wat is de timing?

 • Oktober 2022 - 1 februari 2023: Aanvraag financiële tegemoetkoming
 • Eind november 2022: Ondersteuningsfiches en e-learning beschikbaar voor lokale besturen
 • 1 februari 2023: Deadline aanvraag financiële tegemoetkoming
 • Vanaf februari 2023: Lokale besturen die een Telraampakket besteld hebben worden gecontacteerd door Telraam voor de start van het traject. Is dit te vroeg? Voor de zomer (+/- mei 2023) wordt er nog een 2de oproep gedaan.
 • Najaar 2023: Vlaamse communicatiecampagne.

Elk lokaal bestuur kan zijn eigen timing kiezen en naar eigen planning starten met hun gekozen actie(s). Er dient gestart te worden in 2023, maar aangezien sommige meer duurzame acties meer tijd vragen, kan er meerdere jaren aan gewerkt worden. Financiële tegemoetkoming enkel in 2023.

Aanvragen financiële tegemoetkoming

Vraag de financiële tegemoetkoming aan vóór 1 februari 2023.

Tijdig aangevraagd? Dan ontvangt jouw lokaal bestuur een gratis Telraampakket of €250 korting op materialen.