Hulp bij groepen

Help overview

Groepen aanmaken

Groepen aanmaken kan via 'groep aanmaken' pagina

Tip: Voor je een groep aanmaakt is het een goed idee om eens te kijken of niemand anders al een gelijkaardige groep heeft aangemaakt, kijk dit zeker na als je bvb voor je school, bedrijf of sportclub een groep aanmaakt.

10000 stappen groepen

Info bij de groep aanmaken pagina

 • Groepsnaam: Er kunnen groepen zijn met identieke groepsnamen, in de URL wordt dan automatisch een cijfer toegevoegd
 • Categorie: Selecteer de juiste categorie voor je groep
 • Profielfoto: Selecteer een profielfoto, vierkante foto's geven het beste resultaat. Je kan een preview bekijken hoe je uiteindelijke profielfoto er gaat uitzien.
 • Beheer: Je kan er voor kiezen om je stappen als beheerder niet te laten meetellen met de groep. Vink het vakje aan onder ‘Beheer’ indien je niet wil dat je stappen meetellen binnen de statistieken van deze groep.
 • Publieke groep of een privé groep. Let op, een privé groep kan enkel bekeken worden door de leden van de groep. Een privé groep is niet zichtbaar op de pagina ‘zoek een groep’, dus personen kunnen enkel lid worden na uitnodiging van de beheerder.

Profielpagina van groep

Op de groepspagina kan je de gegevens van de groep volgen:

 • Het totaal aantal stappen van de laatst ingegeven dag.
 • Het gemiddeld aantal stappen van de laatste 7 ingevulde dagen van de gehele groep.
 • Het gemiddeld aantal stappen van de laatste 7 ingevulde dagen per lid.
 • In grafiek het totaal aantal stappen per dag en per maand.
 • Uitdagingen/routes die de groep aan het stappen is, en ook de progressie daarvan.
Profielpagina groep

Hoe worden stappen geteld en gemiddeldes berekend?

 1. Dag 1 = Totaal aantal stappen dag 1 / Aantal stappers dag 1
 2. Dag 2 = Totaal aantal stappen dag 2 / Aantal stappers dag 2
 3. Dag 3 = Totaal aantal stappen dag 3 / Aantal stappers dag 3
 4. Dag 4 = Totaal aantal stappen dag 4 / Aantal stappers dag 4
 5. Dag 5 = Totaal aantal stappen dag 5 / Aantal stappers dag 5
 6. Dag 6 = Totaal aantal stappen dag 6 / Aantal stappers dag 6
 7. Dag 7 = Totaal aantal stappen dag 7 / Aantal stappers dag 7

Deze som gedeeld door 7 zorgt voor het gemiddelde van de laatste 7 dagen per lid.

 • Het aantal stappers: het aantal leden dat meer dan 0 stappen heeft gezet die dag.
 • Het totaal aantal stappen: de som van alle stappen van alle leden van de groep die dag.
 • Als er een dag is waarin geen enkel lid een stap heeft gezet, dan wordt deze dag niet meegenomen in de berekening. De 7 laatste ingevulde dagen zijn dus niet per se opéénvolgende dagen.
 • Hou er rekening mee dat beheerders kunnen instellen dat hun stappen niet meetellen voor de groep

Stappen worden geteld vanaf de aanmaak van de groep. Als je een groep aanmaakt in de namiddag, dan tellen stappen die 's ochtends ingegeven zijn dus niet meer mee voor dat dagtotaal.

Wanneer er leden vertrekken uit de groep, verdwijnen deze stappen uit de groepstotalen.
Ook de groepsgemiddeldes kunnen hierdoor dus veranderen, het aantal stappers en aantal stappen van die dagen wordt namelijk herberekend.

Wanneer er leden worden toegevoegd, worden zijn stappen toegevoegd aan het totaal van de groep, vanaf de aanmaakdatum van de groep, niet vanaf het punt van toetreden.
Dit zorgt ervoor dat laatkomers in groepen die routes doen toch nog een volwaardig lid zijn.

Op de profielpagina van een groep kan je als beheerder ook steeds een rapportage in excel formaat krijgen van de stappen van je groep.

Groepsleden beheren

Bij ‘groepsleden’ kan je alle leden van de groep terugvinden.

Groepsleden beheren
 • Je kan ook zien wie de beheerder is van de groep.
 • Personen die uitgenodigd zijn, maar nog niet bevestigd hebben, staan onder "openstaande uitnodigingen"

Ben je beheerder van een groep, dan kan je deelnemers uitnodigen om lid te worden van jouw groep via de "deelnemer uitnodigen knop"

De deelnemer ontvangt dan een uitnodiging via pop-up scherm van zodra hij/zij de website opent, en een e-mail. Wanneer deze uitnodiging wordt aanvaard zal deze persoon bij ‘Leden van deze groep’ staan.

Iedereen kan lid worden van een publieke groep zonder dat de goedkeuring van een beheerder nodig is. Indien je dit niet wenst, kan je je groep op privé zetten bij de groepsinstellingen.

Ben je beheerder van een groep, dan kan je de bestaande groepsleden beheren door op de 3 puntjes naast de naam te klikken:

 • Stappen van een beheerder wel of niet laten meetellen voor de groep.
 • Extra beheerders maken of verwijderen.
 • Leden verwijderen uit de groep.

Een groep heeft steeds minstens 1 beheerder nodig. De laatste beheerder kan dus niet zichzelf verwijderen.

Groep bewerken

Groep bewerken’ is enkel toegankelijk voor de beheerders van de groep. Hier kan je:

 • De groepsnaam aanpassen
 • De categorie aanpassen
 • Een groepsfoto instellen of aanpassen
 • De zichtbaarheid van de groep aanpassen.
 • De groep verwijderen

De groep verwijderen heeft geen invloed op de accounts van leden van de groep, zij behouden hun stappen.

Een groep verwijderen betekent dat al de routes die de beheerder van deze groep heeft gemaakt ook worden verwijderd. Als een route door meerdere groepen werd gestapt, verdwijnt deze route bij alle groepen.