Lokale ondersteuning door Vlaamse Logo's en Sport Vlaanderen

Ondersteuning bij kennismaking met en inschrijving voor project:

  • Jouw Logo-coach en Sport Vlaanderen-consulent zullen je vanaf eind oktober 2020 contacteren voor deelname aan ’10.000 stappen: Elke stap telt’.
  • Met alle bijkomende vragen kunnen jullie ook bij hen terecht.
  • Vraag zeker ook naar de ‘Nota voor college’ die zij ter beschikking hebben. Daarmee kunnen jullie alvast het project volwaardig toelichten tijdens het schepencollege.

Ondersteuning na inschrijving voor jaar 2021:

  • Na inschrijving voor jaar 2021 start jullie voorbereidingstraject. We vragen een plan uit te schrijven rond de aanvraag, toepassing en lokale uitrol van de signalisatiematerialen.
    Hiervoor is er een inspiratiegids ter beschikking als leidraad voor het uittekenen van jullie plan. Deze gids is te verkrijgen via jouw Logo-coach en Sport Vlaanderen-consulent.
  • Jouw Logo-coach en Sport Vlaanderen-consulent zullen je ook ondersteunen bij het maken van dit plan, en concreter bij het beslissen van de types, locaties, opdruk en toepassing van de signalisatiematerialen. Het is belangrijk dat er tijd en aandacht wordt besteed aan dit plan, zodat de signalisatiematerialen ook effectief de juiste doelgroep mensen bereiken en kunnen bijdragen tot gedragsverandering van jullie inwoners.
  • Tijdens deze ondersteuning wordt er rekening gehouden met goede en minder goede ervaringen, noden en wensen, en wordt er bij voorkeur ook in dialoog gegaan met jullie (kwetsbare) inwoners en betrokken intermediairs. Bij dit participatietraject kan de logo-coach of Sport Vlaanderen-consulent een ondersteunende rol opnemen. 
  • Het beweeggedrag van jullie inwoners wordt door heel wat zaken beïnvloed, ook door factoren buiten de gezondheidssector. Als verschillende beleidsdomeinen (welzijn, sport, vrije tijd, leefmilieu, mobiliteit, duurzaamheid, economie,…), diensten en organisaties (OCMW, WGC,…) de handen in elkaar slaan, kunnen jullie meer inwoners in beweging krijgen. Jouw Logo-coach en Sport Vlaanderen-consulent helpen jullie erbij om bruggen te slaan tussen de verschillende beleidsdomeinen en diensten, en om relevante betrokken partners rond de tafel te brengen.
  • Op Vlaams niveau worden er jaarlijks communicatiegolven naar de burgers georganiseerd over gezond bewegen en ‘Elke stap telt’. Vlaams Instituut Gezond Leven en Sport Vlaanderen verzorgen de coördinatie. Elk deelnemend lokaal bestuur ontvangt via het Logo of Sport Vlaanderen kant-en-klare communicatietools om ook lokaal mee te surfen (begin 2021). Hierbij is er ook ondersteuning van jouw Logo-coach en Sport Vlaanderen-consulent.