FAQ

Nog vragen over dit vierjarig project of over het pakket met signalisatie- en nudgingmaterialen?
Neem alvast een kijkje in deze lijst met veelgestelde vragen, of contacteer jouw Logo of Sport Vlaanderen-consulent.

 • Kunnen we de materialen in onze eigen huisstijl bestellen?
  Ja dat kan. Let wel op dat de kostprijs voor gepersonaliseerde materialen iets hoger ligt (zie prijslijst). Ontwerp van de materialen dienen jullie zelf aan te maken aan de hand van drukfiles te verkrijgen via het Logo of een Sport Vlaanderen-consulent en volgens voorgeschreven regels (bv. behoud inhoud en logo’s). Deze regels staan genoteerd in een gids voor het personaliseren van materialen, die opgevraagd kan worden bij het Logo of een Sport Vlaanderen-consulent. De ontwerpen dienen ook eerst goedgekeurd te worden door de projectcoördinatoren (Gezond Leven en Sport Vlaanderen).
 • Kunnen we materialen met Franse tekst krijgen?
  Ja dat kan. Ontwerp van de materialen dienen jullie zelf aan te maken aan de hand van drukfiles te verkrijgen via het Logo of een Sport Vlaanderen-consulent en volgens voorgeschreven regels (bv. behoud inhoud en logo’s). Deze regels staan genoteerd in een gids voor het personaliseren van materialen, die opgevraagd kan worden bij het Logo of een Sport Vlaanderen-consulent. Let wel op dat de kostprijs voor gepersonaliseerde materialen iets hoger ligt (zie prijslijst). De ontwerpen dienen ook eerst goedgekeurd te worden door de projectcoördinatoren (Gezond Leven en Sport Vlaanderen).
 • Hoe kunnen we op de wegwijzers het juiste aantal stappen vermelden?
  Er worden stickervellen voorzien waarmee het lokaal bestuur zelf de pijlen en borden kan voorzien van juiste aantal stappen en minuten.
 • Hoeveel geld moeten we begroten voor 2021 voor dit project?
  In deze prijslijst staat een richtprijs per stuk. Zo kan er ingeschat worden hoeveel budget er nodig is voor de gewenste materialen. Ook voor de dragers dient budget voorzien te worden.
 • Wij hebben al bepaalde vormen van stappensignalisaties. Wat is voor ons de meerwaarde?
  Niet alle signalisaties uit het pakket moeten gekozen worden. Jullie kunnen zelf kiezen waar jullie nood aan hebben, en dus wat jullie nog niet hebben. We raden wel aan zeker in te zetten op wegwijzers met het aantal stappen, aangezien deze vitaal zijn voor gedragsverandering van burgers (indien jouw stad of gemeente deze wegwijzers nog niet heeft). 
 • Tot wanneer kunnen we nog inschrijven en materialen bestellen?
  Inschrijven om kans te maken op het gratis pakket ter waarde van €500 moest ten laatste op 16 december 2020, maar inschrijven voor het bestellen van materialen op eigen kosten kan nog tot half maart 2021. De gewenste aantallen van de materialen moeten ten laatste op vrijdag 21 mei 2021 doorgegeven worden via het bestelformulier. De exacte opdruk (aantal stappen/minuten) moet pas in augustus doorgegeven worden.
 • Schrijven we in per jaar of ineens voor het vierjarig traject?
  Inschrijven is per jaar. Dus je vraagt ook per jaar de financiële en inhoudelijke ondersteuning aan.
 • Kunnen we ook pas deelnemen in jaar 2 (2022)?
  Het lokaal bestuur is niet verplicht om de volledige vier jaar deel te nemen aan het project. Maar, we raden dit wel aan! Waarom? Elk jaarthema is een belangrijk onderdeel van het integraal 10.000 stappenproject. Doorloop je als lokaal bestuur het volledige vierjarige traject, dan eindig je met een stapvriendelijkere buurt die inwoners motiveert om meer te bewegen.

  2021: STAPPENSIGNALISATIES IN HET STRAATBEELD2022: BEWEEGROUTES IN JOUW GEMEENTE
  2023: INZETTEN OP HET STOP-PRINCIPE EN GEZONDE MOBILITEIT
  2024: LOKALE BEWEEGACTIES OPZETTEN I.S.M. HET VERENIGINGSLEVEN

  Elk jaar krijgen jullie ondersteuning, zowel financieel als inhoudelijk, voor dat specifieke thema.
  Wensen jullie in 2022 nog signalisaties uit 2021, dan kan dat op eigen kosten.
 • Kunnen we tijdens jaar 1 (2021) ook al inzetten op beweegroutes (thema jaar 2)?
  Dit kan niet met ondersteuning vanuit dit project wegens budgettaire redenen.
 • Hoe kunnen wij onze inwoners motiveren?
  Op Vlaams niveau worden er jaarlijks een communicatiegolf naar de burgers georganiseerd over gezond bewegen en ‘Elke stap telt’ (timing: november 2021). Elk deelnemend lokaal bestuur ontvangt kant-en-klare communicatietools om ook lokaal mee te surfen. In voorjaar 2021 zal hier uitgebreider over gecommuniceerd worden.