2022: Beweegroutes

In 2022 ondersteunen we jullie bij het ontwikkelen van beweegroutes om een extra laagdrempelig aanbod te creëren. Een beweegroute is een duurzame en goedkope methode om de inwoners van jouw stad of gemeente meer te laten bewegen. Voor jong en oud!

Welke beweegroutes zijn er mogelijk?

 • Een beweegroute die bestaat uit een wandeling (ongeveer 500 – 1.000 meter) met onderweg 10 à 20 eenvoudige beweegoefeningen, gebruikmakend van bestaande elementen in het straatbeeld. Deelnemers volgen een route met onderweg opdrachten om hun kracht, uithoudingsvermogen en balans te onderhouden.

Volgens voorbeeld van Logo Oost-Brabant (Tienen, Herent, Rotselaar):

 • 10.000-stappenwandelingen waarbij het aantal stappen duidelijk wordt getoond tijdens de route. Moeten deze routes 10.000 stappen lang zijn? Zeker niet! Kortere routes (bv. 2500, 4000 en 6000 stappen) zijn net de belangrijkste om ook de minder actieve inwoners te bereiken met haalbare beweegdoelen.

Volgens voorbeeld van Logo Limburg:

 • Een wandelroute langs bestaande plaatsen, gericht naar een bepaalde doelgroep of setting. Bijvoorbeeld:
  • Ouderen:
   Voetgangerscirkels: een aaneengesloten wandelroute die ook minder mobiele voetgangers in staat stelt om zelfstandig en op eigen tempo hun doel stappend te bereiken (al dan niet met hulpmiddelen). Op deze wandelroutes worden trottoirs geëffend, afritjes gemaakt, oversteekplaatsen (met meer groentijd) gerealiseerd, obstakels op de trottoirs opgeruimd en rustpunten aangelegd. Voetgangerscirkels verbinden belangrijke voorzieningen met elkaar. Er is duidelijke bewegwijzering en voldoende verlichting voorzien. (Volgens voorbeeld van gemeente Olen.)
  • Gezinnen: 
   Wandelroute langs bestaande gezinsvriendelijke en nuttige locaties in de stad of gemeente (speeltuin, park, plein, school,…), met ook de mogelijkheid tot leuke opdrachten of een specifiek thema.
  • Bedrijven: 
   Wandelroute in de buurt van bedrijvencomplexen met een ideale afstand voor een lunchwandeling of wandel-meetings.
  • Beweging Op Verwijzing coach: 
   Wandelroute in de buurt van de coach om al wandelend de coaching uit te voeren.
  • Andere themawandelingen naar eigen creativiteit (bv. langs troostplekken, cultureel erfgoed, toeristische plaatsen, gezonde streekproducten,…)
 • Aan bestaande wandel- en looproutes kunnen gemakkelijk de signalisaties van 10.000 stappen toegevoegd worden (zie onder). Bestaande bordjes hoeven niet vernieuwd te worden, maar het aantal stappen kan toegevoegd worden via een sticker of kleine bordjes. Ook bij de start van de wandeling kan een infobord geplaatst worden.


  Welke materialen zijn er beschikbaar via 10.000 stappen?

  • Borden met beweegoefening
   • Infobord aan start route met grondplan en aantal stappen
   • Kleine signalisatieplakjes met pijlen voor aanduiding route
   • Kleine bordjes met aantal stappen
   • Palen, beugels of stellage om borden te plaatsen
   • Stickers met aantal stappen en minuten
   • Kant-en-klaar promomaterialen voor de beweegroute
   • Alle materialen kunnen standaard in 10.000 stappen huisstijl besteld worden of gepersonaliseerd worden.

   Welke ondersteuning krijgen jullie?

   • Elk lokaal bestuur dat één of meer beweeg- of wandelroutes ontwikkelt, ontvangt vanuit 10.000 stappen € 250 vermindering op de totale factuur.
   • Er wordt een leidraad voorzien:
    • voor het ontwikkelen van verschillende soorten beweegroutes.
    • met inspiratiefiches voor beweegroutes voor specifieke doelgroepen.
    • om beweegroutes levendig, onderhouden en duurzaam te houden.
   • Begeleiding door jullie Logo-coach en Sport Vlaanderen-consulent.

   Dit alles met aandacht voor het betrekken van buurten en mensen in maatschappelijk kwetsbare situaties.

   Wat is de timing?

   • Materialen voor beweegroutes kunnen gedurende het hele jaar besteld worden via de webwinkel vanaf maart 2022. Op deze manier kan elk lokaal bestuur zijn eigen timing kiezen. Leveringstijd van de materialen is ongeveer 2 weken.
   • Vanaf januari ontvangen jullie wel al de leidraden om concreet aan de slag te kunnen gaan.
   • Willen jullie deelnemen aan campagnejaar 2022 en dus de € 250 ontvangen voor de ontwikkeling van beweegroutes? Binnenkort ontvangen jullie hiervoor een link om deelname te bevestigen.