Is jouw stad of gemeente ingeschreven voor ’10.000 stappen: Elke stap telt’ in 2021?

Fijn! In totaal zijn jullie met 217 Vlaamse steden en gemeenten   die met 10.000 stappen aan de slag gaan!
Hier kunnen jullie meer info terugvinden om concreet aan de slag te gaan:

 • Neem uitgebreid de tijd om de keuze en aankoop van de signalisatiematerialen goed voor de bereiden. Stel een duidelijk plan op, en doe dit samen met lokale diensten, partners én burgers.
  • Deze PRAKTISCHE GIDS bevat tips en advies over plaatsing en opdruk van signalisatiematerialen, maar bevat ook praktische info over bestellen en betalen. Bekijk dit daarom zeker.
  • Deze E-LEARNING-MODULE helpt jullie om via intersectorale samenwerking en burgerparticipatie de campagne uit te rollen. Nog meer info nodig? Bekijk dan zeker deze INSPIRATIEGIDS.
  • Vraag zeker ondersteuning aan jouw contactpersoon bij het Logo en Sport Vlaanderen.
 • Om groepsaankopen te kunnen doen, moeten wij op voorhand de aantallen kennen van het te bestellen materiaal. Daarom vragen we jullie ten laatste op vrijdag 21 mei 2021 de gewenste aantallen van alle materialen die jullie zullen bestellen door te geven via dit BESTELFORMULIER.
  • Hiervoor kan je op voorhand ook het bestelformulier in pdf of onze aangepaste prijslijst raadplegen.
  • De exacte opdruk (aantal stappen en minuten) hoeft dan nog niet doorgegeven te worden, maar wel al of jullie standaard of gepersonaliseerd materiaal wensen.
  • Het is mogelijk om de materialen te personaliseren met een eigen logo en zelfgekozen boodschap. Dit kan je aanduiden in het bestelformulier en na de eerste bestelronde contacteert Sport Vlaanderen alle lokale besturen die materialen willen personaliseren om meer informatie en de huisstijlgids te bezorgen.
  • Sneller materialen bestellen heeft geen extra voordeel, dus neem de tijd voor een goede voorbereiding.
 • Op 20 augustus 2021 zijn de gegunde firma’s beslist en kunnen de materialen definitief besteld worden. Vanaf 20 augustus tot 10 september 2021 geven jullie de definitieve bestelling (exacte aantallen van alle materialen met correcte opdruk (of bronbestanden bij gepersonaliseerd materiaal)) door aan Sport Vlaanderen. Sport Vlaanderen bundelt alle bestellingen en doet de contacten met de firma(‘s).
 • Alle bestelde materialen worden geproduceerd en tijdig geleverd.
 • We vragen jullie om de geleverde signalisatiematerialen zelf in het straatbeeld te plaatsen tegen eind oktober 2021.
 • Na bestelling van de materialen krijgen jullie de facturen rechtstreeks van de bedrijven die de materialen produceren. De lokale besturen die recht hebben op de gratis materialen t.w.v. € 500 (zij zijn reeds op de hoogte gebracht) ontvangen dat bedrag na het bezorgen van de gemaakte kosten aan Sport Vlaanderen. Sport Vlaanderen maakt dan een inkooporder op voor de 500€ terugbetaling. Deze lokale besturen hebben tijd om gemaakte kosten in te dienen bij Sport Vlaanderen tot 10 december 2021.

Ook dit hebben we nog in petto voor jullie:

 • Tegen maart 2021 zullen we starten met een nieuwsbrief over ‘10.000 stappen: Elke stap telt’. Elke maand krijgen jullie er zo eentje in de mailbox. Boeiende en inspirerende over participatietrajecten, opdruk signalisaties en bestellen, de communicatiecampagne naar burgers in het najaar,…
 • In november wordt er op Vlaams niveau een communicatiecampagne rond ’10.000 stappen: Elke stap telt’ georganiseerd naar burgers, met de focus op de stappensignalisaties die tegen het najaar overal te zien zullen zijn in jullie buurten. Jullie stad of gemeente ontvangt hierover kant-en-klaar communicatiemateriaal om zo ook lokaal dezelfde boodschap te kunnen uitdragen. Ook in de maandelijkse nieuwsbrief zullen jullie details en materialen vinden over deze communicatiecampagne.