Is jouw stad of gemeente ingeschreven voor ’10.000 stappen: Elke stap telt’ in 2021?

Fijn! Dan kunnen jullie hier meer info terugvinden om concreet aan de slag te gaan:

 • Neem uitgebreid de tijd om de keuze en aankoop van de signalisatiematerialen goed voor de bereiden. Stel een duidelijk plan op, en doe dit samen met lokale diensten, partners én burgers.
  • Deze PRAKTISCHE GIDS bevat tips en advies over plaatsing en opdruk van signalisatiematerialen, maar bevat ook praktische info over bestellen en betalen. Bekijk dit daarom zeker.
  • Deze E-LEARNING-MODULE helpt jullie om via intersectorale samenwerking en burgerparticipatie de campagne uit te rollen. Nog meer info nodig? Vraag onze inspiratiegids aan jouw contactpersoon bij het Logo en Sport Vlaanderen.
  • Vraag zeker ondersteuning aan jouw contactpersoon bij het Logo en Sport Vlaanderen.
 • Om groepsaankopen te kunnen doen, moeten wij op voorhand de aantallen kennen van het te bestellen materiaal. Daarom vragen we jullie ten laatste op vrijdag 21 mei 2021 de gewenste aantallen van alle materialen die jullie zullen bestellen door te geven via dit BESTELFORMULIER (link naar bestelformulier wordt weldra toegevoegd).
  • De exacte opdruk (aantal stappen en minuten) hoeft dan nog niet doorgegeven te worden, maar wel al of jullie standaard of gepersonaliseerd materiaal wensen.
  • Het is mogelijk om de materialen te personaliseren met een eigen logo en zelfgekozen boodschap. Tegen maart 2021 ontvangen jullie hiervoor een materiaalgids met uitgebreide info.
  • Sneller materialen bestellen heeft geen extra voordeel, dus neem de tijd voor een goede voorbereiding.
 • Op 20 augustus 2021 bezorgen wij jullie de gegunde firma’s met bekomen prijzen. Jullie kunnen de doorgegeven materialen vanaf 20 augustus tot 10 september 2021 rechtstreeks bestellen bij de gegunde firma. Dat wil zeggen dat jullie dan de exacte aantallen van alle materialen met correcte opdruk (of bronbestanden bij gepersonaliseerd materiaal) doorgeven.
 • Alle bestelde materialen worden geproduceerd en geleverd voor 24 september 2021 (of 1 oktober 2021 voor gepersonaliseerd materiaal).
 • We vragen jullie om de geleverde signalisatiematerialen zelf te plaatsen ten laatste 15 oktober 2021.
 • Na bestelling van de materialen krijgen jullie de facturen rechtstreeks van de bedrijven die de materialen produceren. De lokale besturen die recht hebben op de gratis materialen t.w.v. € 500 (zij zijn reeds op de hoogte gebracht) ontvangen dat bedrag na het bezorgen van de facturen aan Sport Vlaanderen. Sport Vlaanderen maakt dan een inkooporder op voor de 500€ terugbetaling. Deze lokale besturen hebben tijd om facturen in te dienen bij Sport Vlaanderen tot 10 december 2021.

Ook dit hebben we nog in petto voor jullie:

 • Tegen maart 2021 zullen we starten met een nieuwsbrief over ‘10.000 stappen: Elke stap telt’. Elke maand krijgen jullie er zo eentje in de mailbox. Boeiende en inspirerende over participatietrajecten, opdruk signalisaties en bestellen, de communicatiecampagne naar burgers in het najaar,…
 • In oktober wordt er op Vlaams niveau een communicatiecampagne rond ’10.000 stappen: Elke stap telt’ georganiseerd naar burgers, met de focus op de stappensignalisaties die tegen het najaar overal te zien zullen zijn in jullie buurten. Jullie stad of gemeente ontvangt hierover kant-en-klaar communicatiemateriaal om zo ook lokaal dezelfde boodschap te kunnen uitdragen. Ook in de maandelijkse nieuwsbrief zullen jullie details en materialen vinden over deze communicatiecampagne.