WAAROM MEEDOEN MET 10.000 STAPPEN 2.0?

COVID-19 toont dat Vlaanderen nood heeft aan meer beweegruimte en sterke bewegingsprojecten

De COVID-19-pandemie zorgt voor een ongeziene switch van mobiliteit: kortere gereden afstanden en vooral fors meer fietsers en voetgangers (Vias institute – Mobiliteitsbarometer juni 2020)! De intentie om gedrag permanent te wijzigen is er. Maar COVID-19 zorgt er ook voor dat we méér uren per dag zitten. En 1 op de 5 Vlamingen ervaart een gebrek aan beweegruimte buiten. Vlaanderen heeft dus nood aan een sterke beweegboodschap en meer beweegruimte


Bron: "Vias institute Mobiliteitsbarometer juni 2020"

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we ook na de pandemie meer zullen stappen en trappen, dat het openbaar vervoer herleeft, en dat de Vlaming niet méér de auto zal nemen dan vroeger? De exit-strategie veroorzaakt heel wat hoofdbrekens op gezondheids- en mobiliteitsvlak. Gezond Leven tekende alvast samen met een omvangrijke groep mobiliteitsexperts, wetenschappers en medici de open brief aan de Belgische regering en Nationale Veiligheidsraad waarin we vragen mobiliteit mee te nemen in de exit-strategie, met meer plaats voor voetgangers en fietsers voor een veiligere en gezondere leefomgeving.

10.000 stappen 2.0 biedt mee een antwoord op de problematiek van beweging en gezonde mobiliteit door COVID-19.

Het is bewezen: de implementatie van een volwaardig 10.000 stappen-project leidt tot betere gezondheid én minder maatschappelijke kosten!

Een kosten-effectiviteitsstudie van het project ‘10.000 stappen Gent’ toonde aan dat implementatie van 10.000 stappen kan leiden tot betere gezondheidsresultaten en lagere ziektekosten, met ook een positieve impact op mensen in maatschappelijk kwetsbare situaties.  Op basis van de resultaten van 1 jaar ‘10.000 stappen Gent’ werd een toename voorspeld van 0,14 tot 12,5 meer kwaliteitsvolle levensjaren voor de Gentenaren (QALY = quality-adjusted life years). Dit terwijl de gezondheidskosten afnamen met 490€ - 2749€/jaar.

Prof. Annemans (UGent)  geeft aan dat elke euro die in ’10.000 stappen Gent’ werd geïnvesteerd, zichzelf op termijn 2 tot 20 maal terug verdient.

‘10.000 stappen Gent’ is dus een goede investering die de maatschappij meer geld opbrengt dan kost.

Langetermijninvestering in een wetenschappelijk onderbouwd project met duidelijk einddoel

Uit wetenschappelijke studies blijkt dat het 10.000 stappen-project burgers effectief meer in beweging brengt indien de gemeente inzet op alle werkzame elementen van het project: 

Elke focus en communicatiepiek die we aanbieden zijn werkzame elementen van 10.000 stappen. Zo kan jouw gemeente sneller groeien naar een volwaardig 10.000 stappen-project.

Doorloop je als lokaal bestuur alle focussen doorheen de jaren, dan eindig je met een stapvriendelijkere buurt die inwoners uitnodigt om meer te bewegen. 

10.000 stappen speelt in op persoonlijke motivatie en gedragsverandering

‘Elke stap telt voor …’

… een goede gezondheid. Dat is logisch. Maar niet elke inwoner wil meer gaan bewegen voor een betere gezondheid. Ook een mooiere buurt, minder valrisico’s, sociaal contact, schonere lucht, een frisse neus, minder onkosten, gelukkiger en energieker zijn, een gezondere geest … zijn belangrijke redenen om te bewegen! 

10.000 stappen 2.0 zet in op die alternatieve drijfveren. Om inwoners zo maximaal te motiveren tot meer beweging. 

10.000 stappen zorgt voor méér dan alleen gezonde inwoners

Lokale besturen die deelnemen aan het 10.000 stappen-project zetten zich in voor gezondere burgers. Maar er zijn nog veel meer voordelen aan een deelname: 

10.000 stappen doet samenwerking en Health in All Policies opleven

Onze gezondheid wordt door heel wat zaken beïnvloed: ook door factoren die buiten de gezondheidssector vallen. Als verschillende beleidsdomeinen de handen in elkaar slaan, kunnen jullie meer inwoners in beweging krijgen (welzijn, sport, vrije tijd, leefmilieu, mobiliteit, duurzaamheid, economie en werkgelegenheid …). Dat is ‘Health in All Policies’, een aanpak die de Wereldgezondheidsorganisatie promoot om het gezondheidsbeleid concreet te maken over beleidsdomeinen en -niveaus heen.

Daarnaast zijn diensten en organisaties die zich naar specifieke doelgroepen richten ook belangrijk in dit verhaal. Zo weten OCMW’s, verenigingen waar armen het woord nemen en wijkgezondheidscentra waar mensen in maatschappelijk kwetsbare situaties veel tijd doorbrengen. Zij kunnen aangeven waar extra aandacht voor beweegvriendelijke buurten nodig is.

Met Gezonde Gemeente heb je als lokaal bestuur een houvast om een kwaliteitsvol gezondheidsbeleid uit te bouwen. Samenwerking is daarin 

essentieel om te komen tot een gezonde publieke ruimte. 10.000 stappen is een concreet project dat past bij een Gezonde Gemeente en bruggen slaat tussen verschillende beleidsdomeinen.

10.000 stappen zorgt voor een invulling van de SDG’s

Het traject 10.000 stappen 2.0 kan bijdragen tot heel wat duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s). In alle ondersteuningsmaterialen verwijzen we hier naar.

10.000 stappen geeft extra aandacht aan mensen in maatschappelijk kwetsbare situaties

Dit 10.000 stappen-traject geeft extra aandacht aan mensen in maatschappelijk kwetsbare situaties en andere minder actieve bevolkingsgroepen. De ondersteuningsmaterialen van elke focus zijn gericht op het bereiken van deze doelgroep. Ook zullen de Vlaamse communicatiepieken zich (mede) toespitsen op deze doelgroep.

10.000 stappen = sterk merk in Vlaanderen