FOCUS 2021: MAAK ELKE STAP ZICHTBAAR IN HET STRAATBEELD

Kleine afstanden, tussen nuttige locaties in de gemeente of buurt, leveren ook extra stappen op.

Duurzame signalisatieborden van 10.000 stappen verduidelijken dit: ze vermelden het aantal stappen  (en eventueel de tijdsduur).

Uit wetenschappelijke studies in Vlaanderen ,  blijkt dat de signalisatieborden van 10.000 stappen vitaal zijn voor gedragsverandering van burgers. Daarom krijgt elke deelnemende stad of gemeente in 2021 een GRATIS pakket met mooie signalisatiematerialen en nudges OP MAAT.

  • signalisatieborden en/of -stickers die het aantal stappen van locatie 1 naar locatie 2 vermelden;
  • mal voor een leuke signalisatie op de weg/het voetpad; 
  • voetzoolstickers voor op de grond;
  • raamaffiches met verschillende persoonlijke slogans om te verspreiden naar burgers, handelaars en intermediairs: ‘Elke stap telt voor …’;

Daarnaast krijgt het lokaal bestuur een communicatiepakket, tips bij signalisaties, inspirerende praktijken, ondersteuning voor intersectorale samenwerking (lokale en bovenlokale partners), en een leidraad voor een succesvol participatief traject en verankering in het lokale gezondheidsbeleid van de (Gezonde) Gemeente.

Er is extra ondersteuning voor het betrekken van mensen in maatschappelijk kwetsbare situaties tijdens participatieve processen, zodat deze signalisatiematerialen ook deze mensen bereiken (bv. signalisatieborden in sociale buurten, verspreiding affiches via CAW …).