Waarom deelnemen aan 10.000 stappen: elke stap telt

10 000 stappen

Nog niet helemaal overtuigd over je deelname aan ’10.000 stappen: Elke stap telt’?
We zetten graag alle voordelen voor jou en je inwoners op een rijtje:

Langetermijninvestering in een wetenschappelijk onderbouwd project met duidelijk einddoel

Uit wetenschappelijke studies blijkt dat het 10.000 stappen-project burgers effectief meer in beweging brengt als de stad of gemeente inzet op meerdere factoren van het project:

10000 stappen een volwaardig project

Neem je als lokaal bestuur de komende vier jaar deel aan het project, dan worden jullie voor al deze factoren ondersteund (deels ook financieel). Zo kan jouw stad of gemeente gedurende vier jaar groeien naar een volwaardig 10.000 stappen-project en een gezonde beweegvriendelijke buurt.

Een volwaardig 10.000 stappen-project leidt tot betere gezondheid én minder maatschappelijke kosten

Een kosten-effectiviteitsstudie van het project ‘10.000 stappen Gent’ toonde aan dat implementatie van 10.000 stappen algemeen geleid heeft tot betere gezondheidsresultaten en lagere ziektekosten, met ook een positieve impact op mensen in maatschappelijk kwetsbare situaties. Op basis van de resultaten van 1 jaar ‘10.000 stappen Gent’ werd een toename voorspeld van 0,14 tot 12,5 meer kwaliteitsvolle levensjaren voor de Gentenaren (QALY = quality-adjusted life years). Dit terwijl de gezondheidskosten afnamen met €490 - €2749/jaar.
Prof. Annemans (UGent) geeft aan dat elke euro die in ’10.000 stappen Gent’ werd geïnvesteerd, zichzelf op termijn twee- tot twintigmaal terugverdient.

‘10.000 stappen’ is dus een goede investering die de maatschappij meer geld opbrengt dan kost.

COVID-19 toont dat Vlaanderen nood heeft aan meer beweegruimte en sterke bewegingsprojecten

De COVID-19-pandemie zet de Vlamingen aan het wandelen en fietsen in eigen streek, en vooral in de vrije tijd. Maar we ervaren een gebrek aan beweegruimte buiten. Deze gedragswijziging biedt nochtans een grote opportuniteit om op verder te bouwen. Vlaanderen heeft nood aan een sterke beweegboodschap, beweegvriendelijke buurten en een verbeterde mobiliteit.

Ook de Vlaamse Regering was bezorgd over de impact van de COVID-19-pandemie en over de bijhorende overheidsmaatregelen op het maatschappelijk leven. Daarom geeft het Maatschappelijk Relancecomité in een rapport een aantal aanbevelingen mee voor een optimaal maatschappelijk herstel en zelfs groei. Het zijn aanbevelingen om in te zetten op de uitbreiding van publieke ruimten voor beweging, op meer actieve vervoerswijzen en op meer investering in gezondheidsbevordering met bijzondere aandacht voor de kwetsbare burgers.

‘10.000 stappen: Elke stap telt’ biedt mee een antwoord op de problematiek en aanbevelingen van beweging en gezonde mobiliteit door COVID-19.

10.000 stappen speelt in op persoonlijke motivatie en gedragsverandering

‘Elke stap telt’ voor een goede gezondheid. Dat is logisch. Maar niet elke inwoner wil meer gaan bewegen voor een betere gezondheid. De communicatieboodschappen van ’10.000 stappen: Elke stap telt’ zetten in op alternatieve drijfveren om inwoners maximaal te motiveren tot meer beweging. Ook zaken zoals een gezonde mobiliteit en schonere lucht, een mooiere buurt, betere slaap, betere concentratie, minder valrisico’s, sociaal contact, een frisse neus, minder onkosten, gelukkiger zijn en meer energie hebben zijn belangrijke redenen om te bewegen!

‘10.000 stappen: Elke stap telt’ zet in op die alternatieve drijfveren. Om inwoners zo maximaal te motiveren tot meer beweging.

10.000 stappen zorgt voor méér dan alleen gezonde inwoners

Lokale besturen die deelnemen aan het 10.000 stappen-project zetten zich in voor gezondere burgers. Maar er zijn nog veel meer voordelen aan een deelname:

Voordelen 10000 stappen neutraal

10.000 stappen doet samenwerking en Health in All Policies opleven

Onze gezondheid wordt door heel wat zaken beïnvloed: ook door factoren die buiten de gezondheidssector vallen. Als verschillende beleidsdomeinen de handen in elkaar slaan, kunnen jullie meer inwoners in beweging krijgen (welzijn, sport, vrije tijd, leefmilieu, mobiliteit, duurzaamheid, economie en werkgelegenheid …). Dat is ‘Health in All Policies’, een aanpak die de Wereldgezondheidsorganisatie promoot om het gezondheidsbeleid concreet te maken over beleidsdomeinen en -niveaus heen.

Gezonde Gemeente Logo Cmyk

Er zijn dan ook verschillende bovenlokale partners die zich scharen achter 10.000 stappen (Vlaams Instituut Gezond Leven, Agentschap Zorg & Gezondheid, Sport Vlaanderen, Vlaamse Logo’s, VVSG, Axxon, FMDO, VWGC, de ziekenfondsen,…).

Daarnaast zijn diensten en organisaties die zich naar specifieke doelgroepen richten ook belangrijk in dit verhaal. Zo weten OCMW’s, wijkgezondheidscentra en verenigingen waar armen het woord nemen, waar mensen in maatschappelijk kwetsbare situaties veel tijd doorbrengen. Zij kunnen aangeven waar extra aandacht voor beweegvriendelijke buurten nodig is.

Met Gezonde Gemeente heb je als lokaal bestuur een houvast om een kwaliteitsvol gezondheidsbeleid uit te bouwen. Samenwerking is daarin essentieel om tot een gezonde publieke ruimte te komen.

10.000 stappen is een concreet project dat past bij een Gezonde Gemeente en bruggen slaat tussen verschillende beleidsdomeinen.

10.000 stappen zorgt voor een invulling van de SDG’s

‘10.000 stappen: Elke stap telt’ kan bijdragen tot heel wat duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s), zoals bv. SDG3 (gezondheid en welzijn), SDG10 (minder ongelijkheid), SDG11 (duurzame steden en gemeenschappen) en SDG17 (partnerschap).

10000 stappen sgd

10.000 stappen geeft extra aandacht aan mensen in maatschappelijk kwetsbare situaties

‘10.000 stappen: Elke stap telt’ geeft extra aandacht aan mensen in maatschappelijk kwetsbare situaties en andere minder actieve bevolkingsgroepen.

Alle ondersteuningsmaterialen binnen dit project zijn gericht op het bereiken van deze doelgroep. Indien nodig wordt er ook in dialoog gegaan met kwetsbare inwoners tijdens een participatietraject, om zo de uitrol zeker goed af te stemmen op die doelgroep.

Ook zullen de Vlaamse communicatiepieken zich (mede) toespitsen op deze doelgroep.

10.000 stappen = sterk merk in Vlaanderen

10.000 stappen is in Vlaanderen de meest gebruikte methodiek voor bewegingspromotie bij lokale besturen (indicatorenmeting, 2009, 2012, 2015 en 2018). Het is zeer laagdrempelig en kan een groot bereik opleveren mits we voldoende inzetten op alle factoren van dit project.

’10.000 stappen: Elke stap telt’ zal de komende vier jaar ook jaarlijks in de Vlaamse media verschijnen.