2021: Stappensignalisatie in het straatbeeld

10 000 stappen

Uit wetenschappelijke studies in Vlaanderen, blijkt dat de straatsignalisaties van 10.000 stappen vitaal zijn voor gedragsverandering van burgers. Daarom focussen we in het eerste jaar (2021) op het zichtbaar maken van de boodschap “ELKE STAP TELT” in het straatbeeld.

We hebben aantrekkelijke signalisatie- en nudgingmaterialen ontwikkeld, waaruit je vrij kan kiezen op maat van jouw stad of gemeente! Er zijn wegwijzers en borden die het streefdoel 10.000 tastbaar maken door afstanden uit te drukken in het aantal stappen. Hiermee tonen we dat kleine afstanden, tussen nuttige locaties in de gemeente of buurt, ook extra stappen opleveren. Daarnaast zijn er ook materialen met leuke boodschappen waarmee je het beweeggedrag van jouw inwoners een duwtje in de goede richting kan geven. Met een combinatie van deze materialen worden jouw inwoners ondergedompeld in een stapvriendelijke buurt.

Kijk HIER voor een volledige overzicht van alle materialen en de bijhorende prijslijst.

Alle deze signalisatiematerialen kunnen op alle momenten besteld en bijbesteld worden via de webwinkel van 10.000 stappen. Alleen de bestemmingspijlen (of wegwijzers) kunnen enkel besteld worden op vaste tijdstippen. De volgende bestelronde hiervan is gepland in september 2021 (hierover wordt later nog gecommuniceerd).

De keuze van materialen, opdruk en plaatsing werd door het lokaal bestuur uitgebreid voorbereid a.d.h.v. ondersteuning door Vlaamse Logo’s en/of Sport Vlaanderen-consulenten, en aan de hand van samenwerking met burgers en betrokken intermediairs tijdens een participatietraject. Volgende documenten ter ondersteuning:

    • Deze PRAKTISCHE GIDS bevat tips en advies over plaatsing en opdruk van signalisatiematerialen.
    • Deze E-LEARNING-MODULE helpt jullie om via intersectorale samenwerking en burgerparticipatie de campagne uit te rollen. Nog meer info nodig? Bekijk dan zeker deze INSPIRATIEGIDS.